BİR FUTBOL SAHASI DAHA TAHRİP EDİLMİŞ!


Açıklama: HABER-FOTOĞRAF : AYDIN YILDIZ Bilindiği gibi futbol başta olmak üzere spor son zamanların en popüler ticaret ve rant alanı! Spor tesisleri de son dönemlerde rant alanı olarak peşkeş çekilmek isteniyor. Yıllardır spor yapılan alanları korumalıyız!
Kategori: SPOR
Eklenme Tarihi: 10 Haziran 2019
Geçerli Tarih: 15 Eylül 2019, 09:56
Site: Belirti Gazetesi
URL: http://www.belirtigazetesi.com/haber_detay.asp?haberID=159


BİR FUTBOLSAHASI DAHA

TAHRİP EDİLMİŞ!
HABER-FOTOĞRAF : AYDIN YILDIZ


 

   Bilindi?i gibi futbol ba?ta olmak üzere spor son zamanlaryn en popüler ticaret ve rant alany! Spor tesisleri de son dönemlerde rant alany olarak pe?ke? çekilmek isteniyor. Yyllardyr spor yapylan alanlary korumalyyyz!

   Öncelikle mevcut sahalary korumak sonrasynda da yeni tesisler olu?turmaktan kimler rahatsyz oluyor, neden devlet memurlary tesisleri koruma altyna almyyor, kimler tesis arazilerine göz dikti?!

   Yabancy oyunculara büyük miktarda paralar ödeniyorsa bu ülkenin çocuklarynada biraz olsun kazandyrylmasy gerekmez mi? Ça?layan Gürsel Spor Tesisleri hadi Adliye çok gerekli Ystanbul Adliyesi için tahsis edildi hayyrly olsun. Peki Gürsel Spor'a tesis tahsis edildimi bir tesise çok sayyda kulüp yönlendirilirse hem tesis yypranyp hem de spor kulüpleri skynty ya?amaz my ki spor tesisleri betonla?tyrylyrken spor kulüpleri sykynty çekiyor paralarda yabancy sporculara gidiyor marifetmi? gibi...! Acil önlem alynmazsa yaryn çok daha geç olacak! Yetkililerin dikkatine!